Joyce is bewindvoerder

Wat drijft haar?

“Ik wil mensen ondersteunen en verder helpen. Juist de combinatie tussen sociale en financiële hulpverlening trekt mij aan. Zo ben ik bij Reeling terecht gekomen. En ik zit hier prima op mijn plek!” Joyce is bewindvoerder bij Reeling, vestiging Den Bosch.

Prioriteiten stellen

Joyce legt uit dat een dag bij Reeling altijd anders is. “Het gaat om prioriteiten stellen. Want elke vraag is belangrijk, maar niet elke vraag kan direct opgepakt worden.” Ze start met het afhandelen van e-mail en post van cliënten, begeleiders, de schuldhulpverlening en incassobureaus. “Omdat onze cliënten een beperking hebben, werken we nauw samen met begeleiders en zorgverleners. Is er iets gebeurd, dan horen we dat graag. Als het nodig is, overleggen we met elkaar, want het welzijn van de cliënt staat voorop.”

Telefonisch spreekuur

Van 9 tot 11 uur is het telefonisch spreekuur. Cliënten bellen bijvoorbeeld voor extra leefgeld voor kleding, een uitje, reiskosten of het vervangen van een kapot apparaat. Joyce: “De uitdaging is om te bepalen of deze vragen binnen het financiële plaatje passen. Niet alles kan tegelijk, wij helpen cliënten om keuzes te maken. Dat betekent ook dat wij ze beschermen tegen te grote uitgaven of vragen om geld vanuit de omgeving. ‘Nee’-zeggen is niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk.”

Verantwoording aan de rechtbank

Verloopt de ochtend tot 11 uur nog volgens een vaste structuur, de middag wordt gevuld met veel verschillende taken. Joyce: “Naast het beantwoorden van vragen uit de mail, post en het telefonisch spreekuur, is de ‘rekening en verantwoording’ voor de rechtbank één van onze taken. Elke onderbewindstelling wordt uitgesproken en gecontroleerd door de rechtbank. Eens per jaar leg ik voor elke cliënt en de rechtbank verantwoording af over mijn werk. De rechtbank beoordeelt vervolgens of ik doe wat ik moet doen en of het op de juiste manier gebeurt.”

Bijzondere bijstand aanvragen

Een heel andere actie is het regelen van bijzondere bijstand of toeslagen voor cliënten die leven op een minimum uitkering of op bijstandsniveau. Het is de taak van de bewindvoerder om bij te houden of de cliënt in aanmerking komt voor gemeentegeld uit de bijzondere bijstand (bijvoorbeeld om te sporten), voor huurtoeslag of zorgtoeslag. “Wij regelen de aanvraag bij de gemeente.”

Op huisbezoek bij de cliënt

“Natuurlijk leg ik ook verantwoording af aan mijn cliënten. Het is belangrijk dat zij weten wie hun financiën beheert.” Alle cliënten van Reeling hebben een beperking, verstandelijk of psychisch. Daarom plant Joyce deze afspraken samen met de cliënten en eventueel de begeleiding. “Het is goed om iemand die je regelmatig telefonisch spreekt ook eens te zien in zijn eigen omgeving. Vaak geeft zo’n persoonlijk gesprek energie omdat je ziet dat mensen hun best doen om hun leven zo goed mogelijk vorm te geven.”

Veel kleine successen

“Door de dag heen heb ik veel verschillende kleine taken. Dat betekent ook door de dag heen veel leuke en kleine successen. Waar ik echt vrolijk van word, is als het lukt om een cliënt schuldenvrij te krijgen. Een schuldhulpverleningstraject kan een goed hulpmiddel zijn. De regels zijn streng, maar het geeft zoveel rust voor de cliënt. Het is een grote stap op weg naar een schuldenvrij leven.”

Frustratie en blijdschap delen

Joyce vertelt dat het best een pittige baan is. “We zien vaak dat er problemen zijn op verschillende levensgebieden. Dan reageren mensen anders en ligt de lat best hoog. Gelukkig hebben we een heel leuk team, dat verzacht veel. We delen frustratie en blijdschap met elkaar, het is gezellig en er is volop ruimte om van elkaar te leren of samen te sparren.”