Curator verstandelijk gehandicapten

Curator voor verstandelijk gehandicapten

Een curator kan voor verstandelijk gehandicapten soms een goede oplossing zijn. Zeker wanneer een kwetsbare jongere met een verstandelijke beperking 18 jaar gaat worden of wanneer familie op leeftijd raakt. De voorkeur van de wetgever gaat uit naar een curator uit de familie. Dat is alleen mogelijk wanneer:

  • Familie curator wil worden
  • Familie geen onenigheid heeft over de zorg en het welzijn van de cliënt
  • De familiebanden niet verstoord zijn of mogelijk verstoord gaan raken
  • Familie zelf geen beperking of aandoening heeft

Indien het curatorschap voor een verstandelijk gehandicapte niet binnen de familie komt te liggen, kan een professional de curator worden. Reeling treedt momenteel voor zo’n 180 cliënten op als professioneel curator in Limburg en Noord-Brabant. Dat doen we in nauwe samenwerking met diverse zorginstellingen zoals LunetZorg, Cello en Radar.

Wat doet een professionele curator?

Voor een verstandelijk gehandicapte lijkt curatele op de combinatie van bewindvoering en mentorschap, maar dat is niet hetzelfde. Curatele kan ook niet samengaan met bewindvoering of mentorschap. De taken van een curator komen overeen met de taken van een bewindvoerder en mentor, maar reiken verder. De curator beslist bij alle handelingen en overeenkomsten. Dus ook bij een verhuizing, medicatie, de aanvraag van een identiteitsbewijs en de aanschaf van een auto. Daarnaast heeft niet de cliënt, maar de curator de uiteindelijke zeggenschap over het wel of niet doorgaan van de handeling of overeenkomst. Wilt u meer over curatorschap lezen? Klik dan hier.

Wanneer curatele?

De rechter moet de minst zware maar meest noodzakelijke maatregel uitspreken voor mensen met een verstandelijk handicap. Dat is curatele wanneer een cliënt verhoogd risico loopt op misbruik, zoals bij:

  • Identiteitsfraude
  • Ongeoorloofd vertrek naar het buitenland
  • Plotseling in huwelijk treden
  • Ongewone overschrijving van onroerende goederen, auto’s, bedrijven (zowel van naam als op naam)

Alleen in voornoemde gevallen bestaat de kans dat de rechter curatele uitspreekt. Veelal is de gerechtelijke insteek de combinatie van bewindvoering en mentorschap.

Aanmelden bij Reeling

Vaak melden zorgverleners en rechtbanken cliënten bij Reeling aan. Cliënten en hun verwanten kunnen ook de aanmelding doen, bijvoorbeeld online door het aanmeldformulier in te vullen.

Vindt u het lastig om een formulier in te vullen, wilt u eerst uw casus bespreken of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.