Voorlichting

Voorlichting door Reeling

Natuurlijk is het fijn als mensen een positief beeld hebben van ons werk. Daarnaast vinden we het belangrijk om een maatschappelijke rol te vervullen als het gaat om informatie en voorlichting aan cliënten, verwanten en zorgverleners.

Leren van elkaar

Wij kunnen ons werk pas goed doen als de samenwerking goed is met zorgverleners en begeleiders. Zij hebben het meest intensieve contact met onze cliënten en weten wat er speelt. Andersom is het goed om te overleggen wat een besluit van ons doet met het welzijn van onze cliënt. Want hoe beter het gaat met de cliënt, hoe gemakkelijker ons werk loopt.

Lees een voorbeeld in het interview met Esther, maatschappelijk werker bij de GGzE.

0
verwanten voorgelicht in 2016
0
professionals bijgespijkert

Kennis delen

Kennis delen is een must. Het geeft een goed gevoel om te sparren met familie, zorgverleners en cliënten. Daarom organiseren we regelmatig voorlichtingsavonden over bewindvoeringmentorschap en curatele, deskundigheidstrainingen en kennisbijeenkomsten. Ook zijn we aanwezig bij informatieavonden voor cliënten en verwanten, bijvoorbeeld in Alzheimercafe’s. En we komen graag bij zorgorganisaties over de vloer om uitleg te geven over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, wat te doen bij klachten, hoe om te gaan met (aanstaand)overlijden en de hulp die Reeling daarin biedt voor cliënt en zorgverlener.

Meer weten?

Meer weten over voorlichting door Reeling?