Kernwaarden

De basis van onze bedrijfscultuur

Kernwaarden voor dienstverlening

Reeling behoort steeds nadrukkelijker tot de toonaangevende organisaties op het gebied van bewindvoeringmentorschap en curatele voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of dementie. Dat brengt grotere maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van innovatie, kennisdeling, beeldvorming en samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

We delen graag waar we voor staan, waar we in geloven en wat onze medewerkers verbindt. Onze kernwaarden zijn de basis voor de visie van Reeling. Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van onze organisatiecultuur.

Onze kernwaarden

Persoonlijke benadering

Wij behartigen individueel en persoonlijk de belangen van onze cliënt. De cliënt of zorgverlener krijgt niet te maken met ‘assistenten van’ of ‘teams’.

Samenwerken

Wij werken actief samen met onze cliënt en de zorgverlener om de gestelde doelen voor de cliënt te bereiken. We stellen ons proactief op met als doel de zorgverlener te ontzorgen.

Betrouwbaar

Wij opereren als een vertrouwenspersoon. Integriteit, betrouwbaarheid en ethische normen zijn de fundamenten waarop we ons werk baseren.

Betrokken

Wij zijn van nature zorgzaam, toegewijd en nauw betrokken bij de kwetsbaren uit onze samenleving. Onze medewerkers hebben er bewust voor gekozen om hun kennis en ervaring in te zetten voor mensen met een beperking.

Zorgvuldig en deskundig

Wij voeren onze werkzaamheden zorgvuldig uit en komen afspraken na. Doordat we binnen de organisatie werken met kennisteams waar meerdere disciplines in verbonden zijn, kunnen we vragen op financieel, juridisch en zorggebied deskundig beantwoorden.