Zorgverleners

Esther aan het woord

“Koffie?”, vraagt Esther met een grote glimlach. Ze straalt rust uit. Ontspannen loopt ze met ons door de gangen van het gebouw en vertelt over de samenwerking tussen GGzE De Kleine Beek en Reeling. Eenheid De Kleine Beek, bestaat uit meerdere afdelingen op Landgoed de Grote Beek in Eindhoven. Als maatschappelijk werker ondersteunt Esther een aantal van deze afdelingen.

Meedoen aan dagelijks leven

“Waar mogelijk helpen we cliënten binnen de GGzE om (weer) mee te doen aan het dagelijks leven. Samen met de cliënt en het eventueel aanwezige sociale netwerk en de wettelijke vertegenwoordiger, kijken we welke hulp het beste past. Ik ondersteun en begeleid cliënten bij het op koers komen op diverse levensgebieden: wonen, werken, dagbesteding, financiën en sociale contacten. Denk aan het onderzoeken van een woonperspectief, het zoeken naar woonruimte, een verhuizing, het aanvragen van uitkeringen, begeleiden naar het UWV, contact met diverse instanties en aanvragen van bewind en mentorschap.

” Als ze zeggen dat ze het regelen, dan kan ik er op vertrouwen dat het ook geregeld wordt “

Dienstverlening Reeling sluit perfect aan

”De dienstverlening van Reeling sluit perfect aan. Zij doen dit soort zaken elke dag en weten precies van de hoed en de rand. Daar waar het een cliënt niet lukt om de eigen financiële en persoonlijke belangen te behartigen en er geen sociaal vangnet is, ontstaat de behoefte aan een onafhankelijke professional als een bewindvoerder, mentor of curator.”

Welzijn van de cliënt staat op 1

Esther vertelt dat het contact met Reeling al jaren terug gaat. “Ik herinner me nog dat Bram van Vegchel hier binnenstapte. Die persoonlijke benadering en betrokkenheid is kenmerkend voor Reeling. De rust, het gevoel van veiligheid, het vertrouwen en de respectvolle bejegening passen bij mij. Reeling praat niet over een cliënt met de zorgverlener. De mensen van Reeling maken persoonlijk kennis met elke cliënt. Zij kennen hun dossiers en stemmen af met de cliënt én zorgverlener over wat er nodig is. Het welzijn van de cliënt staat altijd bovenaan. Mooi om te zien dat we die visie delen.”

Rust

“Waar het voor ons ophoudt, komt Reeling in beeld. Wij signaleren dat iemand vastloopt. Soms is tijdelijke hulp genoeg, soms gaat het om een structureel probleem. We gaan met de cliënt in gesprek en adviseren bewindvoering en/of mentorschap. Want ervaring leert dat het veel rust geeft als mensen zich niet meer druk hoeven te maken over financieel overzicht, het betalen van rekeningen en het invullen van allerlei formulieren en aanvragen. Als de cliënt daarvoor open staat, volgt een gesprek met Reeling. Puur om kennis te maken en de cliënt uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Soms vragen we namens GGzE De Kleine Beek bewindvoering of mentorschap aan in het belang van de cliënt.”

Bijzonder

Esther zit vaak bij gesprekken tussen de cliënt en de bewindvoerder of mentor. “Wat Reeling voor mij zo bijzonder maakt is dat aan elke cliënt en begeleider gevraagd wordt wat voor type persoon het beste past en wat de cliënt nodig heeft. Daar wordt vervolgens ook naar gehandeld. Je ziet dat er heel goed wordt nagedacht over het welzijn van de cliënt. Zo’n open benadering is fijn. Dat sluit ook aan bij mijn normen en waarden.”

Oprecht betrokken

Reeling pakt graag regel- en uitzoekwerk op. Esther: “Als ze zeggen dat ze het regelen, dan kan ik er op vertrouwen dat het ook geregeld wordt. Ik hoef er niet achteraan te bellen of toch zelf nog in actie te komen. Je merkt dat Reeling oprecht betrokken is. Het voelt als een partnership waarbij de mens centraal staat, niet de cijfers of de indicatie. Reeling durft kritisch mee te kijken en mee te denken met de hulpverlener en staat écht naast de cliënt. Die drijfveer zie je terug in alles wat ze doen.”

GGzE De Kleine Beek

De Kleine Beek biedt 24-uurs zorg, verblijf en behandeling aan volwassenen en ouderen met complexe en specialistische psychische problematiek in Eindhoven. Esther: “We behandelen bijvoorbeeld cliënten met cognitieve beperkingen, overmatig alcoholgebruik of een neurologische aandoening. De bijkomende psychiatrische en gedragsproblemen en de vraag waar iemand op lange termijn de beste zorg kan krijgen, vormen vaak de indicatie voor een opname. Het streven is altijd om de cliënten door te plaatsen naar een goed passende en meer langdurige zorgomgeving. We hebben een afdeling waar langdurige psychiatrische zorg wordt geboden, vaak gecombineerd met lichamelijke zorg en begeleiding. De cliënten zijn over het algemeen wat ouder. Daarnaast hebben we afdelingen voor cliënten met autisme en cliënten met complexe en langdurige problematiek waarbij ernstige beperkingen, ten gevolge van langdurige psychotische decompensatie op de voorgrond staan. Het streven is om iedere cliënt een veilige en beschermende omgeving te bieden waar zij tot rust kunnen komen en waar stap voor stap de mogelijkheden onderzocht worden om daarbij aan te sluiten. Met de juiste ondersteuning en een betrokken sociaal netwerk lukt het een aantal cliënten ook om terug naar huis te keren.”