Disclaimer

Reeling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Reeling de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Reeling is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze sites en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. Reeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.