Mentorschap bij verstandelijke beperking

Mentorschap bij verstandelijke beperking

Voor cliënten met een verstandelijke beperking is mentorschap vaak een goede oplossing. Zeker wanneer een cliënt 18 jaar gaat worden of wanneer familie op leeftijd raakt. De voorkeur van de wetgever is dat familie het mentorschap op zich neemt. Dat is alleen mogelijk wanneer:

  • Familie mentor wil worden
  • Familie geen onenigheid heeft over de zorg en het welzijn van de cliënt
  • De familiebanden niet verstoord zijn of mogelijk verstoord gaan raken
  • Familie zelf geen beperking of aandoening heeft

Mocht het mentorschap bij een verstandelijke beperking niet binnen de familie komen te liggen, kan een professional het mentorschap uitoefenen. Stichting Reeling Mentorschap treedt momenteel voor zo’n 180 cliënten (met een beperking) op als professioneel mentor in Limburg en Noord-Brabant. Dat doen we in nauwe samenwerking met diverse zorginstellingen zoals LunetZorgCello en Radar. Ook werken we vaak samen met bewindvoerders van Reeling en andere bewindvoerderskantoren.

Wat doet een professionele mentor?

De mentor van verstandelijk beperkten behartigt hun persoonlijke, niet-financiële belangen. De mentoren van onze stichting staan naast de cliënt en kijken wat de behoefte is op zorggebied. We zijn aanwezig bij gesprekken met de zorgaanbieder, leggen het medische beleid vast samen met de arts, bespreken het zorgplan en controleren of de doelen hieruit worden behaald. De mentor heeft een regiefunctie en zet in op de kwaliteit van de zorg én leven voor de cliënt. We zijn er trots op dat onze mentoren op alle niveaus in de zorg ervaring hebben en deskundig zijn. Wilt u meer over mentorschap lezen? Klik dan hier of lees het interview met mentor Josephine.

Aanmelden bij Reeling

Vaak melden zorgverleners en rechtbanken cliënten bij Reeling aan. Cliënten en hun verwanten kunnen ook de aanmelding doen, bijvoorbeeld online door het aanmeldformulier in te vullen.

Vindt u het lastig om een formulier in te vullen, wilt u eerst uw casus bespreken of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.