Klacht? We lossen het samen op
big-logo

Heeft u een klacht?

We proberen een klacht altijd samen op te lossen. Daarom vragen we om een klacht eerst met de dossierverantwoordelijke of de teamleider binnen Reeling te bespreken. Want voor ons is elke klacht een les om het de volgende keer anders te doen. Soms lukt het helaas niet om samen de klacht op te lossen. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Cliënten, vertegenwoordigers en familieleden tot de vierde graad kunnen tot een jaar na beëindiging van onze dienstverlening een klacht indienen. Dit is uiteraard gratis. Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar onze klachtenfunctionaris.

Een klacht ingediend, en nu?

Binnen 10 werkdagen bevestigen wij u de ontvangst van uw klacht. Als de klachtenfunctionaris alle informatie heeft verzameld, wordt de klacht binnen zes weken behandeld. Soms neemt de klachtenfunctionaris contact met u op voor een mondelinge toelichting. Als beide partijen hun mening hebben gegeven, gaat de klachtenfunctionaris in beraad en bepaalt of de klacht terecht is. U krijgt vervolgens schriftelijk bericht van de uitslag.

Welke rol speelt de kantonrechter?

Soms komt een klacht bij de behandelend kantonrechter terecht. In de meeste gevallen verwijst de kantonrechter terug naar de interne klachtenregeling van de organisatie waar de klacht over gaat. Het is belangrijk om het juiste pad te bewandelen op weg naar een goede oplossing. De eerste stap is met elkaar in gesprek gaan over de klacht.

Meer weten over klachtenbehandeling?

big-logo