Overdracht cliënten

van SCG Support

Welkom

Zoals u heeft vernomen, gaat SCG Support stoppen met inkomensbeheer en de ondersteuning van familiaire bewindvoerders. Voor u is het belangrijk om een goed alternatief te vinden zodat de financiën op een goede manier worden geregeld. Mocht het alternatief liggen in professioneel bewindvoerderschap, bent u bij Reeling aan het juist adres.

Wie is Reeling?

Reeling bedient zo’n 350 cliënten uit de regio Tilburg en heeft vestigingen in o.a. ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Sinds 1998 en helpen wij met zo’n 30 professionals ongeveer 1.000 cliënten in Noord-Brabant en Limburg. Hierbij specialiseren wij ons in drie sectoren waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Voor een aantal cliënten van ASVZ is Reeling de bewindvoerder, mentor of curator. Ook helpen wij cliënten en hun familie met het beheer of de afwikkeling van een nalatenschap. In 2016 heeft Reeling, nadat SCG Support stopte met bewindvoering, cliënten uit de regio Tilburg overgenomen. Deze overdracht is voorspoedig en soepel verlopen.

Wat doet een professioneel bewindvoerder?

Een bewindvoerder brengt het leven van een cliënt administratief op orde en beschermd het vermogen. Belangrijke taken zijn het beheer van inkomen en vermogen, het betalen van de vaste lasten en het leefgeld. Naast het voeren van de administratie worden de belastingzaken geregeld, eventuele schulden opgelost en inkomenstoeslagen aangevraagd. Over het geheel legt de bewindvoerder verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter. Meer informatie treft u aan op www.reeling.nl/diensten/bewindvoerder.

Wat is het verschil met inkomensbeheer?

Bij inkomensbeheer vindt er geen toezicht vanuit de rechtbank plaats. Bovendien is het takenpakket bij inkomensbeheer veel minder uitgebreid en draagt de cliënt de formele financiële verantwoording. Daarnaast vindt er geen bescherming plaats tegen financieel misbruik van personen of instanties.

Wat kost professioneel bewindvoerderschap?

De bewindvoering wordt betaald door degene die de bewindvoering nodig heeft. De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Bekijk hier de tarieven voor bewindvoering 2017. Als een cliënt beperkt inkomen en daarnaast beperkt vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kan door de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden om de kosten voor bewindvoering geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.

Naast de maandelijkse kosten, betaalt de cliënt een eenmalige intakevergoeding. Voor cliënten van ASVZ biedt Reeling aan om niet het wettelijke intaketarief van € 628,47 in rekening te brengen wanneer er geen recht is op gemeentelijke bijstand. Voor hen wordt het intaketarief verlaagd naar € 375,-.

Wie stelt en borgt de kwaliteit?

Voor Reeling gelden drie soorten kwaliteitseisen:
1.    De Rechtspraak met wettelijke kwaliteitseisen
2.    De Branchevereniging PBI met bovenwettelijke kwaliteitseisen
3.    De extra kwaliteitseisen van Reeling

Daarvoor heeft Reeling een intern kwaliteitssysteem opgezet waarbij de dossiers op 91 punten worden gecontroleerd. Onze kwaliteitsmanager is verantwoordelijk om een optimale kwaliteit te kunnen waarborgen.

Hoe kunt u een cliënt aanmelden?

Hiervoor kunt u online het aanmeldformulier invullen, zie www.reeling.nl/aanmeldformulier. Vervolgens nemen wij telefonisch contact met u op om de situatie door te nemen en voor het inplannen van een afspraak bij u thuis, bij de zorginstelling of ten kantore van Reeling. Deze afspraak is uiteraard vrijblijvend en kosteloos. Daarna begeleiden wij u bij de aanvraagprocedure richting de rechtbank.

Hoe verloopt een verzoek tot wijziging van bewindvoerder bij de rechtbank?

De rechtbank wenst een schriftelijk verzoek te ontvangen met daarbij::
1.  Brief cliënt met het verzoek om te wijzigen van bewindvoerder;
2.  Akkoordverklaring huidige bewindvoerder voor overstap;
3.  Bereidverklaring opvolgende bewindvoerder om de cliënt te gaan helpen.

Reeling heeft ruime ervaring met de overname van bewinden en zal dit proces zorgvuldig begeleiden en bewaken.

Komt er een zitting bij de rechtbank?

Bij een ‘massaverzoek’ gaat de rechtbank in principe geen zittingen plannen zolang het wijzigingsverzoek compleet is. Meestal wordt het verzoek administratief afgewikkeld en volgt de beschikking met daarin wijziging vanzelf. Het kan echter zijn dat de individuele kantonrechter toch een zitting wenst te houden. Daarvoor worden alle betrokken partijen opgeroepen.

Wilt u toch liever zelf bewindvoerder worden of blijven?

Dan heeft u de hulp van Reeling niet nodig. Wel adviseren wij u daar dringend het portaal van Goed Vertegenwoordigd te gebruiken. Dit portaal is mede door onze branchevereniging opgericht en helpt de familiaire bewindvoerder.

Heeft u nog meer vragen?

Kijk dan verder op onze website of neem telefonisch contact met intaker Teun Zijlmans op via 088 644 2056 of teunzijlmans@reeling.nl.