Reeling is AVG-proof

Vandaag wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een Europese wet waarbinnen de omgang met persoonsgegevens en het recht op privacy geregeld is. Reeling heeft alle maatregelen getroffen die noodzakelijk zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Kijk hiervoor op www.reeling.nl/privacy